SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

Hoe werkt de analyse? Loggen van events

Laatst bijgewerkt: Jun 25, 2015 11:22AM CEST

De analysefunctie in De Digitale Gesprekscyclus stelt u in staat om overzicht te krijgen in:

 
  • De voortgang van het proces. Oftewel, de mate waarin de gesprekken in uw organisatie daadwerkelijk zijn gevoerd en vastgelegd.
  • De resultaten. Oftewel, de mate waarin doelen, ontwikkelpunten zijn bereikt, hoe uw medewerkers zijn beoordeeld en welke competenties positief worden beoordeeld en welke competenties niet.
 

De volgende basisinformatie is van groot belang om de werking van de analyse te kunnen begrijpen.

 
  1. De applicatie logt gebeurtenissen. Onder een dergelijke gebeurtenis (een 'event') kunt u bijvoorbeeld verstaan; het starten van een cyclus, het definitief opslaan van een gespreksformulier, het afgeven van een bepaalde beoordeling, enzovoort.
  2. Deze events worden door ons systeem 'hard' gekoppeld aan de medewerker die het betrof, maar tevens - heel belangrijk om te weten - aan het organisatiedeel waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  3. De analyse presenteert een overzicht van events voor één of meerdere organisatiedelen - afhankelijk van de door u gekozen filterinstellingen. 
 

Samengevat; de analyse presenteert een overzicht van events voor één of meer organisatiedelen. Let op! Dat is niet hetzelfde als een overzicht van alle events van alle medewerkers die in die betreffende organisatiedelen staan. Simpelweg omdat sommige events van die medewerkers mogelijk op een andere afdeling hebben plaatsgevonden (na overplaatsing).

 

Het voordeel van deze werkwijze is dat de analyse de geschiedenis van uw afdeling altijd correct weergeeft. Wanneer er bijvoorbeeld vier medewerkers van een ander organisatiedeel naar uw afdeling worden overgeplaatst, dan telt de beoordeling die zij in het verleden in dat andere organisatiedeel hebben gehaald niet opeens mee in de geschiedenis van uw eigen organisatiedeel waar u een analyse over opvraagt. Vijf spelers overnemen van het kampioenselftal van vorig jaar, maakt u immers niet opeens achteraf alsnog tot de kampioen van vorig jaar en leidt nu eenmaal niet tot aanpassing van de geschiedenisboeken.

 

Dit is dus de meest zuivere en accurate manier om informatie weer te geven. Het leidt echter ook wel eens tot verwarring. Vooral bij overplaatsingen. Wanneer u als leidinggevende bijvoorbeeld een medewerker van een andere afdeling overneemt en op die andere afdeling is de cyclus van deze betreffende medewerker al gestart, dan zal de analyse van uw afdeling aangeven dat voor deze medewerker geen cyclus is gestart. U begrijpt nu dat u daar achter kunt denken 'op mijn afdeling' en dat klopt ook - dat event heeft immers ergens anders plaatsgevonden. De analyse over de hele organisatie (of in ieder geval deze twee organisatiedelen) zal wel de volledige informatie weergeven.

 

Het wordt pas echt ingewikkeld om te begrijpen als het organisatiedeel waarop bepaalde 'events zijn gelogd' niet langer bestaat (is verwijderd). Dan komen dus ook in de analyse deze events niet meer te voorschijn en lijkt het alsof ze niet hebben plaatsgevonden.

 

Andere belangrijke en interessante informatie om de analyse goed te kunnen begrijpen is:

 
  • Alleen medewerkers die op enig moment 'actief' zijn geweest worden meegenomen in de analyse. Gebruikers die dus gedurende de gehele geselecteerde periode 'inactief' zijn geweest worden niet meegenomen bij de berekening van resultaten.
  • Alle gebruikers met de rol leidinggevende kunnen een analyse opvragen, maar alleen over de organisatiedelen waar zij rechten over hebben.
  • Verwijderde medewerkers worden niet meer meegenomen in de analyse.
  • Van verwijderde organisatiedelen wordt geen informatie meer weergegeven.
  • Door middel van de filterinstellingen (zie onderstaande schermafbeelding) bepaalt u van welke organisatiedelen u de gelogde gegevens wilt zien, over welke periode, enzovoort. 
support@ddgc.nl
http://assets3.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete