SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

Leraar schaal 10, 11 en 12

Laatst bijgewerkt: Sep 21, 2018 03:45PM CEST
Wij krijgen nogal eens een vraag over de beschikbaarheid van ‘standaard’ competentieprofielen voor leraren in de Digitale Gesprekscyclus waarbij gedifferentieerd wordt tussen schaal L10, L11 en L12 (voorheen LA, LB en LC) 'functies'. In dit artikel gaan we graag in op die vraag, inclusief onze eventuele bijdrage daarin in de vorm van aan te leveren ‘standaard’ competentieprofielen voor dit doel. 

De normfuncties; In de cao zijn de verschillende taken voor schaal 10, 11 en 12 vastgelegd voor de normfuncties (waar je je als bestuur die niet per se aan dient te houden). De leraar L10 is de vakvolwassen leraar die als eindverantwoordelijke leerkracht de werkzaamheden volledig zelfstandig uitvoert en volledig is belast met de in de context omschreven verantwoordelijkheden. De leraar L11 is naast het takenpakket van de leraar L10 óf trekker/projectleider bij onderwijsvernieuwing/verbetering óf neemt deel aan onderzoek óf is een gezaghebbende leraar. De leraar L12 is naast het takenpakket van de leraar L11 vaak werkzaam (als specialist) op bovenschools niveau, voert breed en of diepgaand onderzoek uit naar nieuwe aanpakken en ontwikkeld meerjarig beleid.

Met de introductie van deze nieuwe schalen in de cao 2018/2019 is ook een opsomming van de verschillende werkzaamheden gegeven (bijlage 2 van het onderhandelaarsakkoord - zie onderaan dit artikel). Die lijst met werkzaamheden is de basis voor de functiewaardering die is gebruikt om tot deze schaalindeling te komen. De betreffende overzichten van werkzaamheden per schaal hebben we ook in DDGC opgenomen. Dat leek ons handig. Heb je hulp nodig om ze te activeren? Neem even contact op. 

Let op! Een lijst met werkzaamheden is geen competentieprofiel of bekwaamheidsprofiel. Competenties of bekwaamheden zijn de vaardigheden die men nodig heeft om bepaalde werkzaamheden met succes uit te kunnen voeren. De competenties/bekwaamheden zijn al eerder bij wet vastgesteld (de herijkte bekwaamheidseisen van kracht geworden in augustus 2017 zijn de meest recente). Met de introductie van de diverse schalen in de cao 2018/2019 zijn dus niet opeens andere competenties aan de orde. Die van augustus 2017 gelden nog steeds en die stellen een leerkracht in staat om de werkzaamheden uit de cao met succes uit te voeren.

De cao laat dus op basis van de normfuncties al enige vrije ruimte voor inschaling in schaal L11 of L12. Daarnaast is een bestuur sowieso geheel vrij om in te vullen wat de criteria zijn voor promotie naar schaal 11 en 12 door vrije functievorming (via FuWa PO). 

Wanneer jullie bestuur met de normfuncties werkt, dan kunnen jullie dus 'gewoon' de competentieprofielen uit de map 'onderwijs (DDGC) - standaard functies' gebruiken. Ze staan daar op niveau start-, basis- en vakbekwaam. 

Is een leraar gepromoveerd naar schaal 11 vanwege excellente lesgevende kwaliteiten? Gebruik dan 'gewoon' het vakbekwame competentieprofiel voor leraar en het observatie instrument voor vakbekwame leraar en maak een afspraak over hoe veel van de indicatoren minimaal met 'goed' moeten worden beoordeeld om in aanmerking te komen voor (behoud van) schaal 11. Zie ook dit artikel over excellente leraren

Heeft jullie bestuur een keuze gemaakt voor een systeem waarbij een schaal 11 of 12 leerkracht een vakbekwame leerkracht is met aanvullende andersoortige taken? Bijvoorbeeld bouwcoördinator, rekenspecialist, taalspecialist, intern begeleider, ict coördinator, onderzoekstaken, enzovoort? Activeer dan de map 'Onderwijs (DDGC) - leraar met aanvullende taken'. Dit kan dus zowel binnen de normfuncties van toepassing zijn, als bij eigen functievorming. Deze competentieprofielen zijn opgebouwd uit de normale competenties voor (vakbekwame leerkracht) aangevuld met extra aanvullende competenties op basis van de betreffende verdieping of specialisatie.

De profielen staan zowel in de Onderwijscoöperatie variant (drie bekwaamheden) in deze map en in de wat meer gedateerde SBL variant (met zeven competenties), voor besturen die de overstap naar de herijkte bekwaamheidseisen nog niet gemaakt hebben. 

Let op! De competentieprofielen zijn met opzet 'leraar met extra taken' genoemd en geen 'schaal L11 en L12 profielen'. Wij proberen de applicatie zo breed mogelijk inzetbaar te houden bij zeer uiteenlopende klanten. We hebben bijvoorbeeld ook veel speciaal onderwijs besturen als klant die standaard inschalen in schaal L11 en voor het toevoegen van taken een L12 inschaling toepassen. Zij kunnen dan dezelfde profielen gebruiken, vandaar.

Kom je er niet uit? Neem even contact op en onze adviseur kijkt even met je mee en helpt de juiste profielen te activeren. 


 
support@ddgc.nl
http://assets0.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete