SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

Start-, basis- en vakbekwaam? Bepalen van de juiste kijkwijzer / competentieprofiel

Laatst bijgewerkt: Sep 17, 2018 10:44AM CEST
Bepalen van het juiste niveau (start-, basis- of vakbekwaam)
In de DDGC applicatie vind je competentieprofielen en kijkwijzers voor leerkracht (SBL en Onderwijscoöperatie) op het niveau start-, basis- en vakbekwaam. Klik op de onderstaande hyperlinks voor inzage in het betreffende profiel.
   
Voorbeelden van de competentieprofielen staan in dit artikel

Hoe bepaal je nu als leidinggevende van welk niveau competentieprofiel of kijkwijzer je gebruik maakt bij een leraar?

Eigenlijk is dat eenvoudig. De cao (PO) geeft aan dat een leraar bij aanvang van het dienstverband minimaal 
startbekwaam hoort te zijn en wanneer deze (na drie jaar voor de klas) bij ingang van jaar vier de overstap maakt naar schaaltrede 4 is de leraar basisbekwaam. Bij schaaltrede 8 is de leraar in kwestie vakbekwaam. De verschillende profielen voor start-, basis- en vakbekwaam fungeren dus als een meetlat. Welke meetlat van toepassing is wordt bepaald door de trede in de schaal. Een startende leraar in het PO in trede 1 van schaal 10 kan dus als startbekwaam gelden, maar een startende leraar in het SO in trede 1 van schaal 11 ook. Voor beide geldt hetzelfde competentieprofiel. Dat is prettig werken, want objectief vast te stellen. Vooralsnog expliciteert de cao VO overigens niet deze niveaus, maar uiteraard is dat ook daar een prima werkwijze die ook alom wordt toegepast in het VO. 

Demotie en promotie
Overigens hoeft het in de praktijk uiteraard niet zo te zijn dat een leraar in trede 8 daadwerkelijk voldoet aan de gedragsvoorbeelden die in het vakbekwame competentieprofiel worden genoemd. Eveneens kan het zijn dat at een leraar in schaaltrede 2 best al zou kunnen voldoen aan de gedragsvoorbeelden van het niveau basisbekwaam. Voor beide situaties dient volgens de cao beleid te worden geformuleerd hoe daar mee om te gaan binnen het school/bestuur. Zodoende kunnen er maatregelen genomen worden ten aanzien van een leraar die niet voldoet aan de verwachtingen (demotie, ontslag) en eventueel ten aanzien van een leraar die de verwachtingen ruim overtreft (voortijdige promotie naar een hogere trede). 

Cumulatief
De gedragsvoorbeelden per competentie in de profielen voor leraar op het niveau start-, basis- en vakbekwaam zijn cumulatief. Dat wil zeggen dat van een leraar op het niveau basisbekwaam ook wordt verwacht dat deze (nog steeds) alle gedragsvoorbeelden van de startbekwame leraar laat zien. Voor de vakbekwame leraar geldt dat deze ook de vaardigheden op het niveau start- en basisbekwaam nog steeds moet beheersen. In de Onderwijscoöperatie en SBL competentieprofielen voor basis- en vakbekwaam worden niet opnieuw deze gedragsvoorbeelden allemaal opgenoemd. Onze beleving is dat er dan een te lange lijst met gedragsvoorbeelden zou ontstaan die het invullen ontmoedigt en minder overzichtelijk maakt. De kijkwijzers (SBL en onderwijscoöperatie) zijn wel cumulatief opgebouwd. Dat wil zeggen dat daar (duidelijk herkenbaar) wel de gedragsvoorbeelden voor de verschillende niveaus in zijn opgenomen. Wanneer je een kijkwijzer voor het niveau basisbekwaam gebruikt, dan staan daar dus ook (de nog steeds van toepassing zijnde) gedragsvoorbeelden voor startbekwaam in. Uiteraard hoef je die dan niet verplicht (vanuit de applicatie) in te vullen. Daar kun je onderling in je organisatie afspraken over maken. 

Over het algemeen is het voldoende om alleen het competentieprofiel op het juiste niveau in te vullen. Er vanuit gaande dat aan de criteria van het vorige niveau nog steeds wordt voldaan. Wanneer daar twijfel over is, dan staat er een vierde profiel in de map met competentieprofielen voor standaardfuncties dat 'leraar - cumulatief' heet. In dat competentieprofiel staan wel de gedragsvoorbeelden van alle drie de niveaus tezamen.

Het cumulatieve profiel is eventueel ook goed te gebruiken wanneer een leraar die ingeschaald op een bepaald niveau alvast wil weten wat er verwacht wordt in de volgende fase van zijn/haar loopbaan. "Wat wordt er van mij verwacht op het volgende niveau?" Misschien wil die leraar zelfs alvast graag weten hoe hij/zij 'scoort' op die betreffende punten waar hij/zij formeel nog niet aan hoeft te voldoen, door het zelf in te vullen of door dat aan een ander te vragen. 

We brengen in dit verband bij deze ook nog even onder de aandacht dat een competentieprofiel in de Digitale Gesprekscyclus niet verplicht geheel ingevuld hoeft te worden. Het kiezen van een uitgebreid profiel wil dus niet per se betekenen dat er veel ingevuld hoeft te worden.

De niveaus start-, basis- en vakbekwaam in de profielen zijn afgestemd op de cao en wat daar over is opgenomen. De gedragstermen per niveau die genoemd worden in die betreffende bijlage (cao akkoord 2014-2015) zijn letterlijk overgenomen in de betreffende competentieprofielen en met een asterisk gemarkeerd voor de herkenbaarheid.
support@ddgc.nl
http://assets2.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete