SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

Excellente leraar?

Laatst bijgewerkt: Feb 07, 2018 02:03PM CET
Excellent
Wanneer is een leraar excellent? Dat is een goede vraag die ook zo nu en dan bij ons binnen komt. We hebben immers alleen profielen voor start-, basis- en vakbekwaam ter beschikking gesteld in de map competentieprofielen voor standaard functies.

U hoeft voor de excellente leraar wat ons betreft geen nieuw competentieprofiel toe te voegen met daar in gedragsvoorbeelden van excellent gedrag. Alhoewel dat uiteraard theoretisch gezien ook een optie is. Wij raden u echter aan om dit op te lossen binnen de antwoordmogelijkheden achter de gedragsvoorbeelden van de huidige profielen.

We vullen het ter illustratie op twee verschillende manieren concreet voor u in. Uiteraard zijn ook andere varianten denkbaar.

Optie 1 gaat uit van de meest 'klassieke opvatting' van een excellente leraar. Namelijk een zeer ervaren leraar die buitengewoon goede prestaties levert, ook in het belang van het team of de school. Dat is dus een leraar die per definitie op het niveau vakbekwaam beoordeeld wordt. Eén manier om daar invulling aan te geven die we u kunnen voorstellen is door met elkaar af te spreken dat zo'n leraar 'excellent heet' als alle of nagenoeg alle gedragsvoorbeelden (of de meest belangrijke in ieder geval) van het niveau 'vakbekwaam' boven de norm scoren. Zie onderstaande schermafbeelding voor een voorbeeld daar van.
Welke gedragsvoorbeelden dan als de 'meeste belangrijke' worden gezien en of de excellente leraar daar dan echt allemaal 'boven de norm' op moet scoren, is uiteraard een discussie waar u binnen de school weer een antwoord op moet vinden met elkaar. Er zijn ook scholen die het rekenkundig oplossen, bijvoorbeeld twee keer een voldoende of lager op de vier competenties uit het primaire proces (competentie 1 tot en met 4) betekent dat een leraar in zo'n geval niet meer 'excellent' kan scoren als samenvattend eindoordeel. Nogmaals, het is aan u om te bepalen hoe de school er mee omgaat.

In feite geldt het bovenstaande verhaal omgekeerd ook voor een 'onbekwame' leraar. Wanneer een leraar namelijk afgezet tegen de meetlat startbekwaam op alle of veel punten een 'onvoldoende', 'onder de norm' of 'niet waargenomen' scoort (afhankelijk van wat u instelt aan antwoordmogelijkheden), dan haalt deze leraar in feite niet de norm voor startbekwaam en zou je deze leraar 'zwak' of 'onbekwaam' kunnen noemen. Punt is dat de cao maar melding maakt van drie niveaus en dat wij die om die reden ook zo in de applicatie hebben gezet. In feite zijn er uiteraard ook nog leerkrachten in de praktijk die beter scoren dan vakbekwaam of minder goed werk leveren dan startbekwaam. Zulke leraren zou je dus respectievelijk 'excellente leraren' of 'onbekwame leraren / nog niet bekwame leraren' kunnen noemen. De manier om dat vast te stellen hebben we hier zojuist uitgelegd, door de ingevulde antwoorden in acht te nemen bij de gedragsvoorbeelden. Dat kan dus gewoon met de drie beschikbare profielen voor start-, basis- en vakbekwaam.

Let u er op dat de antwoordmogelijkheden achter de competenties zelf binnen uw account zijn te bepalen (door de beheerder in te stellen). Dus of hier 'boven de norm' staat, 'goed' of iets heel anders, dat kunt u zelf bepalen. Dat is ook direct een mooi bruggetje naar de volgende optie.

Optie 2 gaat van een hele andere situatie uit en ligt wellicht minder voor de hand. We stellen nu de antwoordmogelijkheden achter de gedragsvoorbeelden als volgt in, zie onderstaande schermafbeelding. Zowel bij de profielen start-, basis- en vakbekwaam kun je dan aanvinken dat een bepaald gedragsvoorbeeld 'excellent' wordt uitgevoerd. Op deze wat andere manier kun je dus een 'excellente startbekwame leraar' zijn, maar ook excellent op het niveau basisbekwaam of vakbekwaam. Wel zo positief uiteraard, meer mensen die complimenten krijgen. Kortom, aan het begrip 'excellente' leraar ligt geen formele wettelijke beschrijving ten grondslag, dus het is maar net wat u daar over afspreekt en hoe u het invult.
 
support@ddgc.nl
http://assets0.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete