SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

Competenties voor leraar in het primair onderwijs (geschiedenis)

Laatst bijgewerkt: Jun 27, 2018 01:45PM CEST
De introductie van competentiemanagement in het onderwijs kwam vooral op gang na de publicatie van het boek 'competenties van leraren' uit 1999 op basis van een door Berenschot uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van onderwijs. Dat betreffende competentiemodel van Berenschot uit 1999 is toen met name ontwikkeld om te helpen differentiëren tussen LA en LB in het kader van de functiemix.

In 2004 is het model van Berenschot bijna overal naar de achtergrond geschoven en vervangen door het toen als onderdeel van de Wet BIO (bekwaamheidseisen in het onderwijs) geïntroduceerde  bekende competentiemodel van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL, tegenwoordig Onderwijscoöperatie) met de volgende zeven competenties;
 
 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in het samenwerken met collega's
 • Competent in het samenwerken met de omgeving
 • Competent in zelfreflectie

Inmiddels heeft er een herijking heeft plaatsgevonden van deze bekwaamheidseisen die per augustus 2017 van kracht zijn geworden met een andere indeling;
 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam

Naar verwachting werken veel besturen nog wel een tijdje door met de SBL competenties. Het heeft immers ook jaren geduurd tot na de introductie van dat model voordat het breed werd ingevoerd.
 
---------------------------------------
 
Wij hebben er derhalve voor gekozen om bij de 'standaard' competentieprofielen voor leraar in de Digitale Gesprekscyclus  de competentieprofielen op basis van zowel SBL nog aan te bieden (zeven competenties) en de herijkte profielen op basis van drie bekwaamheden. Als bestuur maak je zelf de keuze waar je gebruik van maakt of wanneer je overstapt. We raden dus af om aan beide varianten naast elkaar te gebruiken (hooguit in een overgangssituatie). Ons advies is om één type (SBL of Onderwijscoöperatie) competentieprofiel te gebruiken in de organisatie. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. 

Voor het gemak hebben wij hier nog even een linkje naar alle competentieprofielen op een rij gezet;
 
 
Let op; bij ieder competentieprofiel staan dus alleen de gedragsvoorbeelden van het betreffende niveau (start-, basis of vakbekwaam). Bij het cumulatieve profiel staan de gedragsvoorbeelden van ieder niveau vermeld.
 
---------------------------------------

De beheerder van de organisatie kan deze competentieprofielen vinden door (zie schermafbeelding);
 1. naar instellingen te gaan
 2. naar het tabblad competentieprofielen te gaan
 3. door te filteren op 'Onderwijs DDGC - standaardfuncties'Er komt dan een setje competentieprofielen te voorschijn in beeld voor de diversiteit aan functies die wij (DDGC) tezamen de 'standaard' functies hebben genoemd. Dat hebben wij gedaan op basis van de overtuiging dat deze profielen het beste aansluiten bij de actualiteit, het meest eenvoudig toepasbaar en omdat wij uit ervaring weten dat de meeste schoolbesturen in ieder geval deze profielen in de organisatie als basis gebruiken, mogelijk aangevuld door wat extra profielen uit andere mappen of aangevuld door zelf opgestelde materialen. 

Er staan dus ook profielen in voor andere functies in de map 'standaardfuncties', maar in dit artikel leggen we de nadruk op de competentieprofielen voor leraar. Die zijn aangegeven in de opsomming (schermafbeelding) door de omcirkeling met het cijfer 4. 

Het activeren of deactiveren van deze standaard competentieprofielen kan de beheerder doen zodat leidinggevenden en medewerkers in organisatie er respectievelijk wel of niet mee kunnen werken. Dat activeren van de standaardprofielen (of andere competentieprofielen) gaat per map gelijktijdig door op het betreffende tabblad te drukken gemarkeerd in de schermafbeelding met pijl 5 en daar de betreffende map te activeren of deactiveren. De beheerder zet daarmee dus in één keer alle competentieprofielen die in de map staan 'live' of niet 'live' zodat leidinggevenden en medewerkers ze kunnen gebruiken. Desgewenst kan een beheerder daarna bij het profiel zelf een individueel profiel deactiveren. Dus door een map te activeren en vervolgens per individueel profiel te deactiveren heeft de beheerder volledige invloed op welke profielen gekozen kunnen worden door leidinggevenden in de applicatie.
support@ddgc.nl
http://assets3.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete