SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

Competentieprofielen (Beheerder)

Laatst bijgewerkt: Apr 22, 2013 12:32PM CEST
Instellingen - Competentieprofielen van uw organisatieAls Beheerder kunt u de competentieprofielen en mappenstructuur van uw organisatie beheren.

Klik in het hoofdmenu op Instellingen » Gesprekscyclus » Competentieprofielen om in dit onderdeel te komen.

Een eigen competentieprofiel samenstellen doet u zo.

 

Algemeen

Beheer de instellingen voor het competentieprofiel voor uw hele organisatie.

Competentieprofielen
Selecteer of en door wie u de competentieprofielen wilt laten invullen. Maak een keuze tussen 90º, 180º en 360º feedback. Als u geen gebruik wilt maken van competentieprofielen in de gesprekscyclussen van uw organisatie kunt u 'Geen competentieprofiel' selecteren.

Titel gespreksformulier Competenties
Geef hier de naam op voor het tabblad Competenties in uw Gesprekscyclus. Als u deze wijzigt, is deze voor iedereen in uw organisatie zichtbaar onder deze naam.

Uitnodigen collega's
Geef aan wie de collega's voor de 360º-feedback mag uitnodigen. U kunt hier de leidinggevende van de medewerker, of de medewerker zelf de mogelijkheid geven.

Resultaat zichtbaar
Met deze instelling bepaalt u of de leidinggevende de ingevulde resultaten van de medewerker (en eventueel van zijn collega's) op het competentieformulier al kan zien, alvorens hij zijn eigen mening definitief maakt. Deze instelling is bedoeld om het invulproces van de leidinggevende minder te beïnvloeden door andere scores.

 

Antwoordmogelijkheden

Schaalverdeling
Geef hier de schaalverdeling van de antwoordmogelijkheden in de competentieprofielen aan. Een tweepuntsschaal biedt dus ruimte voor twee soorten scores (zoals Eens / Oneens). Deze schaalverdeling is voor alle competenties binnen uw organisatie gelijk. Iedere gebruiker heeft dan bij zijn competentieprofiel deze schaal. U kunt verschillende puntsschalen instellen.

Antwoordmogelijkheden
Dit zijn de gewenste soorten antwoorden, die samenhangen met de hierboven uitgelegde schaalverdeling. Een driepunttschaal zou als antwoorden kunnen hebben; Waargenomen / Deels waargenomen / Niet waargenomen. De competenties op alle competentieprofielen kunnen dan met deze antwoorden worden ingedeeld.

Geef ook aan hoe de antwoordmogelijkheden geschaald zijn door te selecteren aan welke kant het meest positieve antwoord staat.

 

Competentieprofielen

 

Overzicht

Digitale Gesprekscyclus instellingen voor Beheerders - Competentieprofiel


Overzicht van alle beschikbare competentieprofielen voor de organisatie. Via Toevoegen kunt u een nieuw competentieprofiel samenstellen op basis van ingevoerde Competenties.

Competentieprofiel toevoegen
Geef de Naam, Beschrijving en bijbehorende Map op voor het competentieprofiel.

Competenties
Klik op Selecteren om in het pop-up venster de competenties te selecteren die u wilt gebruiken om het competentieprofiel samen te stellen. Na de selectie kiest u onderaan het venster nogmaals Selecteren om uw keuze te bevestigen.

 
Mappen
Overzicht van alle mappen die beschikbaar zijn om competentieprofielen in te delen. Via Toevoegen kunt u een nieuwe map aanmaken.

 

Competenties

 

Overzicht
Overzicht van alle beschikbare competenties voor uw organisatie. Mogelijkheid om nieuwe competenties toe te voegen, door onderaan de lijst op Toevoegen te klikken.

Competentie aanpassen
Voor het toevoegen of aanpassen van een competentie kunt u de naam, beschrijving en competentiecategorie opgeven. Deze categorie maakt het eenvoudiger om de competenties in te delen.

Indicatoren
Geef de indicatoren op voor deze competentie. Door op Toevoegen te klikken kan een nieuwe indicator worden toegevoegd. De indicatoren maken allemaal gebruik van dezelfde antwoordschaal zoals gedefinieerd bij de tab Antwoordmogelijkheden. Een indicator kan worden weggehaald door het rode kruis naast de indicator te selecteren. De verwijdereing dient bevestigd te worden, omdat het weghalen van een indicator gevolgen heeft voor de resultaatindicatoren onder Analyse als er reeds competentieprofielen met deze competentie zijn ingevuld.

 
Categorieën
Competenties zijn onderverdeeld in verschillende categorieën om een handzame indeling van de competenties te maken. Via Toevoegen kunt u nieuwe categorieën toevoegen.


Bekijk hoe een Leidinggevende een competentieprofiel aan een Medewerker kan koppelen.
support@ddgc.nl
http://assets2.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete