SUPPORTCENTRUM

Supportcentrum

Algemene werking competenties in DDGC

Laatst bijgewerkt: Jan 15, 2018 09:23AM CET
Het is mogelijk om in de Digitale Gesprekscyclus voor alle medewerkers in de organisatie een competentieprofiel in te vullen, of in te laten vullen. Medewerkers kunnen ook zelf hun eigen competentieprofiel invullen. Ook kunt u overzichten genereren van ingevulde competentieprofielen. 

Een competentieprofiel is een invulformulier met een aantal competenties - ook wel vaardigheden genoemd, die zijn onderverdeeld in één of meer gedragsvoorbeelden (ook wel indicatoren genaamd) per competentie. Bij voorkeur heeft een medewerker een competentieprofiel dat is toegespitst op zijn functie(familie). Een algemeen competentieprofiel gebruiken kan natuurlijk ook.

 
Standaard aanwezige competentieprofielen
Standaard zitten er in de Digitale Gesprekscyclus een flink aantal competentieprofielen onderverdeeld in een aantal branches, zoals bijvoorbeeld optiek of productie. In sommige branches, zoals kinderopvang en onderwijs zijn er zelfs meerdere mappen met competentieprofielen (en observatie instrumenten) voorhanden. Er is ook een map met algemene profielen die breder toepasbaar zijn.

De beheerder van uw organisatie bepaalt via de instellingen of de competentie functionaliteit geactiveerd is in de applicatie en of de standaard aanwezige profielen gebruikt kunnen worden of niet. Er kan ook voor gekozen worden om eigen competentieprofielen in de applicatie op te nemen. De Beheerder is de enige persoon die competentieprofielen kan aanmaken.De leidinggevenden kunnen deze profielen vervolgens kiezen en aan de cyclus van de medewerker koppelen.Ook de antwoordmogelijkheden achter de gedragsvoorbeelden zijn zelf instelbaar door de beheerder.

 
Instellingen en aantal graden feedback
Een competentieprofiel bevat in feite een checklist met gedragsvoorbeelden die multiple-choice zijn te beantwoorden, ingedeeld per competentie. De Beheerder kan instellen welke en hoe veel gedragsvoorbeelden per competentie er zijn. De Beheerder kan instellen hoeveel antwoordmogelijkheden er zijn. De Beheerder kan ook aangeven wie het profiel allemaal kunnen invullen. Daarbij heeft de beheerder de keuze uit de volgende mogelijkheden.
 
 
  • geen (geen competentieprofielen);
  • 90º feedback - alleen de leidinggevende;
  • 180º feedback - de leidinggevende en de medewerker;
  • 360º feedback - de leidinggevende, medewerker en maximaal 4 uit te nodigen collega’s (per keer).


Wanneer 360º feedback is geactiveerd, kan de Beheerder tevens aangeven wie deze collega’s kan uitnodigen; de Leidinggevende of de Medewerker. De Medewerker, Leidinggevende en collega’s hebben elk een eigen opmerkingen veld waarbij zij tekst kunnen invoeren per competentieformulier.

Er kan per gesprekscyclus meerdere keren een competentieprofiel worden ingevuld. Het opnieuw invullen kan een onbeperkt aantal keer worden herhaald. In het geval van 360º feedback kunnen dan ook weer opnieuw (dezelfde of andere) collega's worden uitgenodigd om ook wederom het formulier in te vullen.

Wanneer er voor gekozen wordt om in een bepaalde gesprekcyclus nogmaals het competentieformulier in te (laten) vullen, dan bent u niet gebonden aan hetzelfde competentieprofiel als waarvoor u de eerste keer heeft gekozen in deze lopende cyclus. In een dezelfde cyclus en in de volgende kunt u weer een ander profiel kiezen.

Overigens is het niet verplicht om alle vragen te beantwoorden bij het invullen van een competentieformulier. U kunt bepaalde vragen overslaan, maar ook besluiten hele competenties niet in te vullen. Iemand die uitgenodigd wordt voor het invullen van een competentieformulier zou er zelfs voor kunnen kiezen het formulier definitief te maken zonder één antwoord in te vullen. Wij hebben dat zo gemaakt om het systeem zo flexibel mogelijk te houden. Wanneer 360º feedback is geactiveerd, dan is het dus bijvoorbeeld ook niet verplicht om collega's uit te nodigen, maar wel mogelijk. Wanneer u onderling afspreekt dat 360º feedback wel een verplichte stap is in het beoordelingsproces in uw organisatie, dan dient u dit dus onderling af te spreken en vast te leggen in beleid of reglementen.

Flexibel inzetbaar

In feite is het tabblad competenties dus een checklist waarbij één of meer domeinen (competenties) aan de hand van één of meer gedragsvoorbeelden (indicatoren) worden vastgesteld door middel van een zelf in te stellen meerkeuze antwoordschaal. U kunt ook zelf inhoud (competenties en gedragsvoorbeelden) toevoegen en zelf (als beheerder) de naam van het tabblad instellen. Verder kunt u zelf bepalen wie u de betreffende vragenlijst laat invullen en vervolgens een analyse doen met betrekking tot de uitkomsten. Geen wonder dus dat veel van onze klanten het gebruik van dit tabblad veel breder trekken en op hele andere manieren invullen. Hier onder geven we een paar willekeurige voorbeelden van het gebruik;
 
  1. Als competentieprofiel. Dit is uiteraard de meest gebruikte en oorspronkelijk bedoelde variant van gebruik. Het tabblad heet competenties (zoals standaard bij oplevering al het geval is) en wordt gebruikt om er per medewerker een competentieprofiel op te zetten en in te vullen of te laten vullen.
  2. Als observatie instrument (vooral in het onderwijs). De naam van het tabblad wordt aangepast, bijvoorbeeld in 'competenties/observaties'. Behalve competentieprofielen zijn er ook observatie instrumenten op te plaatsen. die in feite ook niet anders zijn dan een per categorie ingedeelde verzameling van punten met een meerkeuze antwoord. 
  3. Als checklist met betrekking tot realisatie van resultaten. In feite ook niets anders dan een per categorie (omzet, kwaliteit, etc.) ingedeeld verzameling van punten met een meerkeuze antwoord (onvoldoende, goed, etc.)
  4. Als vragenlijst om bijvoorbeeld werkdruk of tevredenheid te meten.
  5. Alle andere mogelijke invullingen van deze technische functionaliteit.
support@ddgc.nl
http://assets1.desk.com/
false
gesprekscyclus
Bezig met laden
seconden geleden
één minuut geleden
minuten geleden
een uur geleden
uur geleden
gisteren
dagen geleden
ongeveer
false
Ongeldige karakters gevonden
/customer/nl/portal/articles/autocomplete