Gesprekscyclus profielen

In deze video leggen we het principe van gesprekscyclus profielen uit. Een gesprekscyclus is als het ware een template voor een gesprekscyclus dat jij als beheerder kunt instellen en aanpassen voor je organisatie. Een gesprekscyclus is een setje formulieren waar leidinggevenden en medewerkers mee werken in jouw organisatie, gebaseerd op dat door jou ingestelde template.


Aanpassen gesprekscyclus

In deze video laten we je zien hoe je eenvoudige aanpassingen kunt doorvoeren in een bestaand gesprekscyclusprofiel.


Een extra gesprekscyclusprofiel toevoegen

In deze video laten we je zien hoe je een nieuw, extra, gesprekscyclus profiel kunt toevoegen aan je al bestaande gesprekscyclus profielen. Vervolgens doen we nog flink wat aanpassingen aan dat nieuwe gesprekscyclusprofiel, zodat je ook daar meer inzicht in krijgt. Let op, voor het aanpassen van je gesprekscyclus heb je dus geen extra gesprekscyclus … Lees meer


Gespreksonderdelen toevoegen

In deze video laten we je zien hoe je als beheerder gespreksonderdelen toevoegt aan een gespreksformulier in een gesprekscyclusprofiel. Een gespreksonderdeel is een open vraag, een meerkeuze vraag, of een tekstveld met opvolging. Over die laatste categorie vraag valt echter zo veel te zeggen dat we daar een aparte video over hebben gemaakt. Die video … Lees meer


Tekstvelden met opvolging

Naast open vragen en gesloten vragen, kun je in De Digitale Gesprekscyclus ook gebruik maken van een ander soort vraag. We noemen dat een Tekstveld met Opvolging. Vooral bedoeld om afspraken te kunnen maken, doelstellingen af te spreken, of actiepunten te bewaken. In deze onderstaande video leggen we haarfijn uit hoe het werkt en wat … Lees meer


Drie formulieren, oneinig veel mogelijkheden

In deze video laten we zien hoe je met één, twee of drie gespreksformulieren in één cyclus oneindig veel verschillende variaties kunt creëren qua inrichting van de gesprekscyclus in je organisatie.


Gespreksformulier terug in concept zetten

Wanneer een gespreksformulier definitief is opgeslagen door een leidinggevende, dan kan een beheerder dit formulier eventueel nog terug in concept plaatsen. In deze onderstaande video laten we je zien hoe dat in zijn werk gaat.


Zelfregie van medewerkers

Tijden veranderen, organisaties veranderen mee. Ook de manier waarop gesprekken worden gevoerd in organisaties verandert. Je hebt vast termen als ‘het nieuwe beoordelen’ langs zien komen. Voorheen was de leidinggevende veelal ‘in control’ van de gesprekscyclus. Het plaatsen van de juiste formulieren, het uitnodigen voor het gesprek, het definitief maken van het verslag waren allemaal … Lees meer


Samenvatting gesprekscyclus

Je hebt zojuist een aantal video’s langs zien komen met betrekking tot het inrichten van de gesprekscyclus. We hebben ons best gedaan op de video’s en hopen dat het duidelijk was, maar we kunnen ons ook voorstellen dat de informatie op deze manier als vrij fragmentarisch door je wordt ervaren. Vandaar dat we alles dat … Lees meer