Werken met competenties

In deze eerste video over het onderwerp competenties, laten we globaal zien wat de competentie functionaliteit aan mogelijkheden biedt. In de volgende video’s van dit hoofdstuk gaan we dan in detail met je door de diverse instel mogelijkheden.


Competentie tabblad ‘aan’ of ‘uit’

In deze video laten we je zien hoe je het competentie tabblad activeert of deactiveert. Wanneer je, als beheerder, het werken met competenties activeert in een gesprekscyclusprofiel, dan betekent dat – dat er een extra tabblad in de gesprekscyclus van de medewerker te voorschijn komt. Op dit extra tabblad, dat altijd rechts staat van de … Meer lezen


360° feedback op competenties activeren

In deze video laten we je zien hoe je de 360° feedback functionaliteit op een competentieprofiel kunt activeren. Op die manier kunnen de leidinggevende, de medewerker zelf en eventueel een aantal collega’s het competentieprofiel van een medewerker invullen. De onderstaande supportvraag over dit onderwerp kwam binnen, de vraag en het antwoord leek ons interessant genoeg … Meer lezen


Competentieprofielen activeren

In De Digitale Gesprekscyclus staan een flink aantal mappen met ‘standaard’ competentieprofielen. Deze mappen zijn onderverdeeld per sector, bijvoorbeeld horeca, kinderopvang, vervoer, welzijn, gemeenten, enzovoort. Daarnaast vind je ook mappen die onderverdeeld zijn per soort functie, bijvoorbeeld leidinggevende functies, commerciële functies, ICT functies, enzovoort. De snelste en meest eenvoudige manier om een aantal competentieprofielen in … Meer lezen


Zelf een competentieprofiel samenstellen

In deze video laten we je zien hoe je zelf een competentieprofiel kunt samenstellen, op basis van de beschikbare competenties uit de competentie database. Goed om te weten… Het opmerkingenveld onderaan iedere competentie staat altijd automatisch in het competentieprofiel. Dat kun, en hoef, je niet in te stellen. Onderaan het competentieprofiel staat ook nog een … Meer lezen


Competenties beheren

In deze onderstaande video laten we je zien hoe je competenties kunt aanmaken, aanpassen en verwijderen. Tevens laten we je zien hoe je competenties in verschillende categorieën kunt plaatsen vanwege de overzichtelijkheid.


Antwoordmogelijkheden

In deze video laten we je zien hoe je de antwoordmogelijkheden achter de gedragsvoorbeelden in een competentie profiel instelt.


Flexibel inzetbaar

In deze video laten we je zien waarom we er voor gekozen hebben om een competentieprofiel altijd op een aparte tab rechts van de gespreksformulieren te tonen en welke mogelijkheden dit geeft.


Dupliceren & kopiëren

In deze video gaan we in op het belangrijke verschil tussen het dupliceren of kopiëren van een competentieprofiel.


Open vragen toevoegen aan een competentieformulier (in ontwikkeling)

Zoals je gezien hebt, is de 360° feedback mogelijkheid in De Digitale Gesprekscyclus georganiseerd rondom het competentieformulier. Dat is prettig, want zo’n formulier met gedragsvoorbeelden en gekleurde bolletjes, biedt inhoudelijke houvast aan medewerkers, leidinggevenden en collega’s bij het geven van zinvolle feedback. Per competentie kun je ook eventueel een opmerking meegeven door middel van het … Meer lezen